Tintri's CTO Kieran Harty explains VM-Aware storage architecture